over mij

Martijn Breeman

Achtergrond

Vanaf 2011 ben ik advocaat. Tot 2022 werkte ik bij Houthoff. Eerst in de corporate litigation-praktijk. Daar hield ik me bezig met verzekeringszaken en commerciële geschillen. Daarna werkte ik in de restructuring & insolvency-praktijk. Daar trad ik op voor bedrijven in financiële moeilijkheden, bestuurders, schuldeisers en curatoren. Daarnaast benoemde de rechtbank mij regelmatig tot curator in faillissementen. Een paar maanden heb ik tijdelijk in Londen gewerkt op de banking en finance-praktijk van Houthoff.

Sinds 2023 ben ik als gastonderzoeker verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ervaring

Ik heb gewerkt aan grote internationale faillissementen en herstructureringen en aan complexe procedures. Zo heb ik bedrijven geadviseerd over schuldeisers-akkoorden, de uitwinning van zekerheden en aansprakelijkheidsrisico’s bij financieel zwaar weer. Daarnaast heb ik onder meer geprocedeerd over aansprakelijkheid, de faillissementspauliana en uitwinning van zekerheden. Ik houd van de intellectuele uitdaging en het teamwerk dat bij dit soort zaken hoort.

Als curator opereerde ik in verschillende branches. Ik maakte de voor de branche relevante regels en gebruiken mij snel eigen om het faillissement af te kunnen wikkelen. Het ging dan bijvoorbeeld om hoe om te gaan met privacy bij een zorginstelling, het afronden en verkoop van onderhanden werk van een softwarestartup en verkoop van buitenlandse dochters in de olie- en gasindustrie. Ik heb daardoor ervaring met diverse rechtsgebieden en weet snel mijn weg te vinden in nieuwe omgevingen. Door mijn werk als curator heb ik niet alleen juridische ervaring opgedaan, maar mij ook op bedrijfseconomisch en operationeel vlak ontwikkeld. In enkele faillissementen heb ik bijvoorbeeld de activiteiten van het bedrijf een paar maanden voortgezet. Daardoor kon ik een zachte landing realiseren en tegelijkertijd de mogelijkheid van een doorstart onderzoeken.

 

 

OPLEIDINGEN O.A.

V

Law Firm School (with honours)

V

Grotius/INSOLAD specialisatieopleiding insolventierecht (cum laude)

V

Erasmus Financiële Economie voor Insolventieadvocaten

PUBLICATIES

Regelmatig publiceer ik over insolventierecht en zekerheden. Daarnaast publiceer ik over uitleg van overeenkomsten Zie hieronder een overzicht van mijn publicaties.

Lidmaatschappen

Ik ben lid van de Orde van Advocaten, de Vereniging voor Insolventierechtadvocaten (INSOLAD) en de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering. 

Publicaties o.a.
 • Kroniek WHOA: 2,5 jaar wet in praktijk, Tijdschrift voor Insolventierecht, 2023/37
 • De WHOA en huur: 2,5 jaar later, Huurrecht in Praktijk, 2023/89
 • Hydra, Janus of Calimero: de rol van aandeelhouders bij akkoorden, Ondernemingsrecht 2021/125 en Tijdschrift voor Insolventierecht 2021/42
 • De Wet Homologatie Onderhands Akkoord en huur, Huurrecht in Praktijk, 2021/3
 • Voorshands taalkundig uitleggen van contracten, onderdeel van de gereedschapskist of de grabbelton van de rechter? Overeenkomsten in de Rechtspraktijk (ORP) 2020/148
 • Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017 (III), Boom Juridische Uitgevers, mei 2018
 • De reikwijdte van de (innings)bevoegdheid van de openbare pandhouder, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, 2016 (5) 217
 • Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet (heruitgave Van der Feltz I en II), Boom Juridische Uitgevers, juni 2016
 • Comi-Migration: Use or Abuse of European Insolvency Law?, European Company and Financial Law Review, 11-4, jan. 2015
 • Coface/Intergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, Maandblad voor Vermogensrecht, 2014-152
 • Vijf jaar ‘taalkundige uitleg’ van commerciële contracten; een overzicht, Maandblad voor Vermogensrecht, 2012-327